Pénzügyi elitek és az európai bankrendszer - Könyvajánló

Hírek2020. máj. 10.Növekedés.hu

A „Pénzügyi elitek és az európai bankrendszer” című kötet átfogó és hasznos segítséget nyújt a pénzügyi elitek tevékenységének és befolyásoló szerepének megértéséhez. Több magyarországi párhuzam teszi még érdekesebbé ezt a banktörténeti munkát, amely számos, eddig nem vizsgált kérdésre is választ ad az érdeklődők számára.

A kötet megírásának alapját a 2008-as gazdasági válságba torkolló visszaesés vizsgálata adta. Akkor erősödött fel ugyanis a pénzügyi szektorral szembeni bizalmatlanság, valamint felvetődött a pénzügyi elit felelősségének kérdése, amelynek kutatása korábban nem kapott kellő hangsúlyt a gazdaságtörténészek körében.

A könyv nemcsak a pénzügyi elit társadalmi és strukturális elemzését végzi el, hanem befolyásának mérésére is kísérletet tesz, továbbá bemutatja működésének állandóságát, változását is.

A tanulmánykötet végső célja a pénzügyi (elsősorban banki) elit intézményi változásokban betöltött szerepének vizsgálata, azaz hogy mennyiben járultak hozzá a bekövetkezett intézményi változásokhoz rövid, illetve hosszú távon. A szerzők - Youssef Cassis, gazdaságtörténész professzor és Giuseppe Telesca kutató - alapfeltevése szerint nem kizárólag a pénzügyi piacok és szervezetek jogi-szabályozói struktúrája határozza meg a pénzügyi elit cselekvésének irányait, hanem maga a pénzügyi elit is hatással van a jogi-szabályozói struktúra alakulására.

Olvashatunk arról is, hogy leginkább a pénzügyi innovációk használatosak a meglévő szabályozási keretrendszer megkerülésére, ezért a pénzügyi innovációknak kulcsszerepük van a szabályozás folyamatos megújulásában. Ami pedig a már említett magyarországi párhuzamokat illeti,

szó van például első jegybankelnökünkről, Popovics Sándorról, aki a pénzügyi rendszer és a valuta stabilitásának megőrzése érdekében állást foglalt a jegybankok együttműködése mellett, és javasolta egy intézményesített keretek között megvalósuló szervezet mielőbbi létrehozását is.