A magyar átlagos milliárdos hölgy középkorú, örökölte a vagyonát és aktívan kezeli a pénzét

Interjú2020. okt. 19.Kamasz Melinda

Nemzetközi szinten a nők többsége saját jogán lesz milliárdos, itthon azonban jobban jellemző az öröklés. A hazai milliárdos hölgyek többsége középkorú vagy idős, ez cáfolja azt a bevett nézetet, hogy a vagyonos férfiak általában fiatal hölgyet választanak feleségül. A kifejezetten gazdag nők száma egyre erősödik itthon is, de a dollármilliárdosok száma elsősorban Ázsiában nő rohamosan. Karagich Istvánnal, a Blochamps Capital tulajdonos ügyvezetőjével a női vagyonosodásról készült tanulmányukról beszélgettünk.

Általában hogy jutnak vagyonhoz a nők?

Nemzetközi szinten a vagyonos nők többsége, 68 százaléka önerőből jutott pénzhez, 18,2 százalékuk öröklés és önerő által, 13,9 százalékuk pedig csak öröklés által.

A nők igaz nagyobb arányban örököltek, vagy csináltak az örökségükből még nagyobb vagyont, mint a férfiak, ugyanakkor a női üzletasszonyok egyre sikeresebbek.

2018-ban például a milliárdos nők száma már 233 volt globálisan, és az elmúlt 5 évben 46 százalékkal nőtt a számuk. Ugyanebben az időszakban a férfi milliárdosok száma csak 39 százalékkal gyarapodott.

A statisztikák szerint azok a hölgyek kifejezetten nagyobb eséllyel jutnak önerőből nagy vagyonhoz és válnak sikeres üzletasszonnyá, akiknek nincs meg a férj által már megteremtett biztonságos anyagi hátterük.

Milyen okok miatt emelkedik leginkább a női dollármilliomosok száma? Hol gazdagodnak legjobban a nők? 

A világ rohamosan változik, ma már a hölgyek sokkal nagyobb számban foglalnak el pozíciókat a gazdaság bármilyen szektorában, illetve több lehetőségük is van mint akár csak 10-15 évvel ezelőtt.

Ahogy nő a vagyonos nők száma, egyre fontosabb pozíciót töltenek be a világ gazdaságában, ezáltal még több lehetőséget biztosít számukra a növekedés.

Ugyanakkor nem mondható róluk, hogy a befektetések terén bátrabbak lennének sőt, a megkérdezett női ügyfelek 71 százaléka azt gondolja, hogy a férfiak bátrabbak, könnyebben vállalnak pénzügyi kockázatokat.

A női vagyonosok növekvő száma már évek óta leginkább Ázsiának köszönhető. Észak Amerikában birtokolják a globális női összvagyon legnagyobb részét, de már Ázsia, illetve hagyományosan Nyugat Európa a vagyonos nők otthona.

Meg kell jegyezni, hogy Ázsiában kifejezetten sok önálló női dollármilliárdos születik évről-évre, és ez a szám még inkább emelkedni fog a generációváltással, amikor

még nagyobb vagyonok kerülnek az első generációs ázsiai milliárdos uraktól az özvegyekhez és az utódokhoz.

Mit tudunk a magyar gazdag nőkről

Hivatalos kimutatások nem készülnek róluk. A mi friss tanulmányunk is csak a hazai privátbankárokkal való számos beszélgetésből igyekezett feltérképezni a hazai viszonyokat a női vagyonosok, a női vagyonkezelők, a női pénzügyi szokások és ügyféligények, valamint a hölgyek befektetői pszichológiájának rejtelmeit.

A sok interjúból kifejezetten érdekes, ám nem hivatalos körkép bontakozott ki számunkra a hazai hölgyekről.

Jellemzően öröklésből, illetve vagyonmegosztásból szerzik vagyonukat a magyarországi leggazdagabb nők, és sajnos a nemzetközi átlaghoz képest itthon kevesebb az önállóan sikeres vállalkozó hölgy.

Szinte kizárólag középkorú, illetve idősebb nők rendelkeznek ma Magyarországon nagyobb tőkével.

A gender arány csak a vagyonos szegmens piramis felső részében hasonlít a nyugat európaihoz, ám az 50-300 milliós rétegekben rendre elmarad a hölgyek aránya a nemzetközi átlagtól.

Sokat elárul a magyar helyzetről, hogy a 2020-as leggazdagabb listában csupán egyetlen hölgy szerepelt, lehet, hogy nem a legjobb példa, de például Oroszországban rohamosan gyarapszik a női dollármilliárdos réteg, sőt a leggazdagabb hölgy a vagyonával a mi milliárdoslistánk élén landolna.

A legvagyonosabb magyarok még mindig dominánsan férfiak, annak pedig egyelőre nem sok jelét látjuk, hogy a tendencia megváltozna, pedig a gazdaságra és a társadalomra is úgy hiszem kifejezetten építő hatással bírna, ha jóval több vagyonos hölgy és jóval több cégvezető menedzser lenne döntéshozói pozícióban.

Igaz az az állítás, hogy azok a feleségek, akik öröklik a vagyont, jellemzően sokkal fiatalabbak volt párjuknál? 

A felmérésünk kifejezetten cáfolja a filmes klisét, hogy a vagyonos férfiak fiatalabb feleséget választanának.

A jelenségre, miszerint a legvagyonosabb körben magasabb a nők aránya, mint az alacsonyabb szegmensekben egyszerűen annyi a magyarázat, hogy a nők várható élettartama magasabb, mint a férfiaké.

Jellemzően a legtöbb vagyonos nő a közép-idős korosztályba sorolható. 

Aktívabbak a nők a pénzügyi döntéshozatalban, mint régebben?

Mindenképpen. Még mindig az van a köztudatban, hogy a pénzügyekkel kapcsolatos döntéseket a férfiak hozzák a családban. Még akkor is ezt gondolják, ha a sikeres vállalat élén a feleséggel együtt állnak. Evidensnek tartják, hogy valószínűleg a férj, aki a vállalkozás irányítója, bizonyosan a befektetésekben is a fő döntéshozó. Meglepő, de nincs feltétlenül így,

a privátbankárok arról számoltak be, hogy - különösen vidéken - a feleségé sokszor a privát vagyonkezelési döntésekben a döntő szó.

Mennyiben igényel más elbánást vagyonkezelőjétől egy nő, mint a férfi? Melyek a női befektetők főbb jellemvonásai?

Űgy látjuk, hogy sok nő a vagyonkezelési együttműködést egyszerűen csak másabb megközelítéssel részesíti előnyben, mint amelyet a szolgáltatók általánosan megszokottan kínálnak.

A nők inkább a precízen tanácsadás alapú együttműködést igénylik, azaz nem csak a termékekről és a teljesítményről szóló információkat várják.

A női befektetők józanabbak, de ugyanúgy jellemző rájuk a kockázatvállalás, mint a férfiakra, igaz csak akkor ha a magabiztos döntéshez szükséges információkat komplexen megkapják a vagyonkezelőjüktől.

A női ügyfeleket kevésbé érdekli a túlteljesítés és a pénzügyi célok szigorú elérése, mint a férfi ügyfeleket, számukra a befektetések pozitív környezeti hatása is jobban számít.

Érdekesség, hogy ők kevésbé preferálják a hagyományosnak tekinthető irodai meetingeket, szívesebben találkoznának saját otthonukban a vagyonkezelővel.

Az együttműködés során kevesebb szakzsargon használatát várnák el a nők a tanácsadójuktól, empátiát, megértést, egyenlő bánásmódot, hatékony kommunikációt, felelősségvállalást és transzparenciát kérnek.

Nagyobb az érzékenységük a lehetőségre, hogy pénzükkel a társadalmi felelősségvállalást, ESG és SI szemlélettel gyakorolják, így olyan befektetések iránt nyitottabbak, ami nem csak hasznot hoz nekik, hanem a "világot is jobbítja".

A vagyonos hölgyeket nehezebb kiszolgálni a privátbankároknak?

Korántsem. Mindössze a hölgy ügyfelek részéről elvárás a pénzügyi és banküzemtan tudás, a pszichológiai felkészültség, a befektetési tanácsadói ismeretek és a művészetekben jártasság. De a társadalmi érzékenységet vagy a stílust is másképp, illetve magasabb mércével várják el a hölgy vagyonosok, mint a férfi ügyfelek. A női ügyfelek számára jellemzően egyszerűen más igénykritériumok dominálnak a vagyonkezelési kiszolgálás során, mint a férfi ügyfeleknél.

Női vagyonosok mellett, női privátbankárok vannak jellemzően?

Nem. Igaz, a női ügyfél és a vagyonkezelő kapcsolatát nagyban erősíti, ha a vagyonkezelő rendelkezik megfelelő soft skillekkel és EQ vértezettséggel, hogy megértse az ügyféligényeket. 

Ugyanakkor nemzetközi felmérések azt mutatják, a női vagyonkezelő-női ügyfél kapcsolat során fontosabb a minőségi és bizalmi kapcsolat, mint a hozam.

A kapcsolat, a bizalom az egyik legfontosabb a női ügyfelek számára, amikor vagyonkezelőt keresnek. De összegezve nem a vagyonkezelő neme számít a hölgy ügyfeleknek, hanem az hogy megtalálják azt a megfelelő személyiségű tanácsadót, aki megérti őket.

Itthon a 398 privátbankárból hány nő van?

Magyarországon a prémium szegmensben erősebb a női bankári jelenlét, private banking területen még nincs egyenlőség,

a sok éve 400 főt számláló hazai szakember kör körülbelül 40 százaléka hölgy. Ami viszont érdekes, vagy inkább talán meglepő, hogy itthon mindössze 2 olyan privátbanki üzletág van, amelyet hölgy vezet.

Talán, ha több női szereplője lenne a vagyonkezelésnek, akkor több nő választana maga mellé saját neméből tanácsadót viszont, a nemzetközi felmérésekből kitűnik, hogy a hölgyeknek fontos a választás joga, azaz, hogy több vagyonkezelő közül ők maguk választhassák ki a saját tanácsadójukat, ne pedig a szolgáltató  jelöljön ki számukra egy szakembert.

A megkérdezett vagyonos hölgyek csupán 29 százaléka szeretne maga mellé női tanácsadót, ugyanakkor egy felmérés megállapította, hogy igen nagy részük, több, mint 36 százalékuk érzi úgy, hogy a vagyonkezelője szakmailag „atyáskodik” felette, ami alapvetően nem tetszik nekik.

A nők ma már bátrabban valósítják meg magukat és pénzügyi céljaikat és ezzel a tudatossággal a hölgyek pénzügyi ismeretei is sokkal mélyebbek, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt.

Számukra a pénz nem elsősorban a hozamtermelés miatt fontos, hanem a pénzügyi biztonságuk fenntartása miatt, természetesen megfelelő kockázatkezelés mellett.

Fontos szempont, hogy nagyrészt a nők lesznek a generációváltás meghatározó örökösei (cca. 30 ezer mrd dollár), ezért a vagyonkezelő szektornak gondoskodnia kell arról, hogy a szolgáltatásaik testhez állóak legyenek a női szegmens számára is.

Egyértelműen látszik, hogy azok a vagyonkezelők, akik nem tudják kielégítően teljesíteni a női ügyfelek igényeit, egy hatalmas és jövedelmező szegmens üzleti kihasználásának lehetőségét bukhatják el. Valahogy a női vagyonosokat a mai napig kétkedés veszi körbe, pedig általában a prekoncepciónak pont az ellenkezője igaz.

Mi több, jellemzően azok a hölgyek dolgoznak együtt aktívabban a vagyonkezelővel, akik vagy a közelmúltban egyedülállóvá váltak, vagy egyébként is egyedülálló kenyérkeresők.