IMF: Most az életképes cégeket kell megmenteni

Elemzések2020. okt. 19.Szabó Anna

A globális pénzpiacok és reálgazdaság összehangolása a legfontosabb feladat a válságkezelésben - írja elemzésében az IMF. A 2008-as válság tanulságainak következtében kifejezetten stabil globális pénzügyi rendszernek nagy szerepe lesz a világgazdaság talpraállításában. A kormányzatoknak és a jegybankoknak most nem szabad sajnálni a pénzt az életképes cégek megmentésére. Ugyanakkor ügyelni kell, hogy a reálgazdaság és a pénzpiacok közötti szakadék a lehető leghamarabb bezáruljon.

A Covid-19 betegség okozta világválsággal járó rövid távú pénzügyi stabilitási kockázatokat soha nem látott monetáris enyhítéssel és hatalmas költségvetési támogatások segítségével sikerült megfékezni – fogalmaz az IMF-blogon megjelent elemzésében Tobias Adrian, a Nemzetközi Valutalap (IMF) Pénzügyi és Tőkepiacok Részlegének igazgatója.

Megtörni az ördögi kört

Az elemzésből kiderül, a rendkívüli politikai intézkedések stabilizálták a piacokat, fellendítették a befektetők hangulatát és fenntartották hiteláramlást a globális gazdaságban. Ezáltal sikerült megszakítani azt az ördögi kört, amelyben a lassuló gazdaság és gyengülő pénzügyi rendszer egyre mélyebb válságba taszítja a globális gazdaságot.
A pénzügyi feltételek enyhülése ezúttal nemcsak a fejlett gazdaságoknak, hanem a feltörekvő piacoknak is kedvezett. A korábbi válságokkal ellentétben a feltörekvő piacok ezúttal a kamatok csökkentésével, a likviditás növelésével és első alkalommal eszközvásárlási programok alkalmazásával is válaszolni tudtak a kihívásokra. 
A pénzügyi feltételek jelentős javulása segített ugyan fenntartani a gazdaságban a hitelek áramlását, azonban a gazdasági kilátások továbbra is nagyon bizonytalanok.

Ha ugyanis a gyengülő gazdaság és a pénzügyi piacok közötti szakadékot nem sikerül gyorsan helyreállítani – mert például a vírus legyőzése hosszabb időt vesz igénybe – akkor elillanhat a befektetői bizalom.

A sebezhető vállalatokon most segíthetnek a bankok

Emellett figyelemmel kell lenni arra, hogy a vállalati szektor sebezhetősége magas és növekvőben van. A gazdaságpolitikai intézkedések, illetve a hitelfelvétel ugyan segítették a vállalkozásoknak elkerülni a csődöt, ez azonban az eladósodottság emelkedéséhez vezetett, különösen azon vállalkozások körében, amelyek a válság előtt is jelentősebb adósságokat halmoztak fel. Amennyiben ebben a helyzetben sokáig késik a fellendülés, úgy akár tömegesen is fizetésképtelenné válhatnak a vállalkozások. 

Pillanatnyilag a bankrendszer nem a probléma része, hanem a megoldás alapja lehet annak köszönhetően, hogy a 2008-as válságot követően jelentős tőke- és likviditási puffereket építettek ki. Így most hitelnyújtással tudták segíteni a vállalkozások és háztartások túlélését. Jelentős veszteségeket szenvedhetnek azonban el, és megroggyanhat stabilitásuk, ha az elhúzódó kilábalás miatt tömeges vállalati csődökkel, illetve a háztartások fizetésképtelenségével kell számolni.

A pillanatnyi helyzet elemzésekor arra is figyelemmel kell lenni, hogy koronavírus-járvány okozta válság több területen is növelte a sebezhetőséget. A támogatások nyújtása érdekében a kormányzatok növelték a költségvetési hiányt, miközben a bankok és más pénzügyi intézmények jelentős mennyiségű államkötvényt vásároltak.

A törékenység továbbgyűrűzhet

Mindez azt eredményezheti, hogy egyre kevesebb erőforrás jut a további támogatások finanszírozására. És miután a bankok mellett a biztosító társaságok és eszközkezelők is résztvevői a kockázatosabb hitelpiacoknak,

az elhúzódó válság következtében kialakuló bizonytalanságok nemcsak a bankokat, hanem a többi pénzügyi intézményt is elérhetik, azaz a törékenység az egész pénzügyi rendszerre kiterjedhet. 

A feltörekvő országokban a pénzügyi feltételek globális enyhülése általában javította a kilátásokat és stabilizálta finanszírozáshoz való hozzáférésüket. Néhány alacsony jövedelmű ország azonban annyira eladósodott, hogy fenyegető mértékű hitelfelvételi költségek miatt közvetlen adósságproblémákkal küszködik. Ezekkel a nehézségekről szintén nem szabad megfeledkezni a döntéshozóknak.

Az adósságátütemezés kulcsfontosságú

Ezért az IMF szakértői szerint a kormányzatoknak gondosan meg kell tervezni, milyen intézkedésekkel segítik a kilábalást. A monetáris politikának pedig továbbra is támogatónak és alkalmazkodónak kell lenni a fellendülés támogatása érdekében.

Kiemelten fontos az adósság átütemezés kézben tartása, amely kifejezetten nagy feladat lesz az adósságok elfutásának megakadályozása, illetve az életképtelen cégek felszámolása érdekében.