A kisvállalkozások hitelezése hozzájárul a fenntartható kifehérítéshez - Domokos László írása

MAG2020. jún. 18.Domokos László

Az Állami Számvevőszék e hét pénteken teszi közzé „A kisvállalkozások hitelezésének hatása a gazdaság kifehérítésére”című elemzését, amelynek mottójául Széchenyi István 1830-ban megjelent „Hitel” című könyvének bevezetéséből származó mondatot választottuk, azért, mert alapgondolatai ma is érvényesek. Becsületesség nélkül nem tud a hitelezés fenntartható módon működni. A tisztességes hitelezést az adott szó szentsége mellett ma már átfogó szabályrendszer próbálja biztosítani.

Mottó:

“A hitelrül szólok, s a mi belőle foly;
a becsületrül, az adott szó szentségérül, a
cselekedetek egyenességérül.”
(Széchenyi István)

Elemzésünk szempontjából még lényegesebb az idézett mondat második alapgondolata: az, hogy a hitel következménye a cselekedetek egyenessége. Ezt mai kifejezéssel átláthatóságnak nevezhetjük. Egy vállalkozás akkor juthat hitelhez, ha be tudja bizonyítani, hogy várható jövedelméből a hitelt képes lesz visszafizetni.

A törlesztést pedig a hivatalosan kimutatott jövedelméből kell majd megvalósítania. Ily módon a hitelezés a gazdaság kifehérítésének egy fontos eszköze lehet, különösen a kisvállalkozások esetében, amelyeknek több lehetőségük van bevételeik eltitkolására.

Ugyanakkor a kisvállalkozások hitelezésének bővülése a gazdaság kifehéredésének a jele is, mivel azt mutatja, hogy a kisvállalkozó már nem tart a hitelezés megkívánta nagyobb transzparenciától, mivel az adórendszer és a szabályozó rendszer egyéb elemei amúgy is jövedelmei bevallására késztetik.

A hitelezés és a fehéredés közötti elméletileg fennálló kölcsönös összefüggés gyakorlati érvényesülését vizsgálja ez az elemzés, feltárva, hogy az összefüggés elmúlt években ténylegesen érvényesült.

A pénteken megjelenő elemzés illeszkedik az Állami Számvevőszék elemzéseinek abba a sorába, amelynek első lépésében az állam hitelfelvételének (adósságkezelésének) az eredményességét vizsgáltuk, majd a lakosság pénzügyi sérülékenységének alakulását elemeztük.

Így jutottunk el a gazdaság harmadik szereplőjének a vállalkozásoknak a hitelezéséhez. Az Állami Számvevőszéknek, mint a hitelezés szabályozását végző hatóságoktól, és a hitelezőktől egyaránt független szervezetnek az elemzései minden témát elsősorban a közpénzügyi kockázatok szempontjából értékelnek, és e kockázatok csökkentésének lehetőségeire próbálnak rámutatni.

Az elemzésünknek különös aktualitást ad az, hogy a koronavírus-járvány miatti gazdasági megtorpanás utáni újraindulás ösztönzésének egyik kiemelt eszköze a vállalkozások kedvező feltételek melletti hitelezése.

Ennek sikeressége nemcsak a gazdaság talpra állását segíti, hanem azt is, hogy a gazdaság kifehérítése terén az elmúlt 10 évben elért eredményeket is meg tudjuk őrizni.   

A szerző az Állami Számvevőszék elnöke.