ÁSZ-elnök: A betegek alapvető érdeke, hogy a kórházak betartsák a gazdálkodási szabályokat

MAG2020. jan. 16.Domokos László

„A kórházak nem tudják betartani a gazdálkodási szabályokat.” (Ficzere Andrea, a Kórházszövetség elnöke, Növekedés.hu, 2020. január 14.)

„Elég csak az ÁSZ elnök utóbbi években tett nyilatkozataira gondolni, amelyek (…) megrendítik a lakosság bizalmát az ellátórendszerben. (Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára, Weborvos.hu, 2020. január 15.)

A fenti két idézet kapcsán tegyünk fel két kézenfekvő kérdést. Elvárjuk a kórházak vezetőitől, hogy betartsák az Alaptörvény közpénzügyi előírásait, illetve a költségvetési intézmények gazdálkodására vonatkozó jogszabályi előírásokat? A betegek érdeke a rend, vagy a káosz?

Őszintén bízom abban, hogy a fenti idézetek gazdái is úgy gondolják, hogy a törvényi előírások betartása a kórházak vezetői számára is alapkövetelmény. A betegek alapvető érdeke pedig az, hogy a kórházak átláthatóan gazdálkodjanak, és betartsák a gazdálkodási szabályokat.

Ebben erősít meg, hogy a napokban 20, az elmúlt években az ÁSZ által ellenőrzött kórház főigazgatója fejezte be az Állami Számvevőszék november közepén indított etikus vezetőképző programját. A képzésen való aktív részvétel és együttműködés reményt ad arra, hogy elinduljon a szemléletváltás a kórházak gazdálkodásában.

Magyarország Alaptörvénye előírja, hogy „a közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet köteles a nyilvánosság előtt elszámolni a közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával. A közpénzeket és a nemzeti vagyont az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kell kezelni. Az állam és a helyi önkormányzatok tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek törvényben meghatározott módon, önállóan és felelősen gazdálkodnak a törvényesség, a célszerűség és az eredményesség követelményei szerint.”

Emeljük ki a jelzőket: törvényesség, célszerűség, eredményesség, átláthatóság és a közélet tisztaságának elve.

Meggyőződésem, hogy a jól irányított államhoz mindenekelőtt felkészült és az integritásközpontú – vagyis a törvényi előírásoknak megfelelő, korrupciómentes átlátható – működésre törekvő kórházi vezetőkre van szükség. A rend ugyanis értéket teremt.

A törvényi előírásoknak való megfelelés a gazdálkodásban éppen olyan lényeges, mint az orvos-szakmai protokollok betartása a gyógyításban. A gazdálkodási terület pedig minden szervezet működésénél „létfontosságú szervként” funkcionál, és ha a szervezet egyik létfontosságú szerve beteg, akkor nem „egészséges” az egész szervezet sem.

Ameddig az egyes kórházak szintjén nincs rend, vagyis hiányoznak a jogszabályoknak megfelelően kialakított és működtetett gazdálkodási és irányítási szabályrendszerek, addig gyakorlatilag kizárt, hogy a pénzügyi folyamatok átláthatók legyenek. Ráadásul a szabálytalan, átláthatatlan és elszámoltathatatlan pénzügyi és vagyongazdálkodás hatással van a szakmai feladatellátásra, a betegellátás minőségére, hatékonyságára is. Ezt azt jelenti, hogy a lakosság bizalmát a rend erősíti.

Természetesen az ÁSZ is érzékeli az egészségügyben jelentkező finanszírozási és strukturális problémákat. Az ÁSZ elemzői is rámutattak arra, hogy az egészségügy finanszírozási rendszere és az ellátási struktúra korszerűsítésre, átalakítása szorul. Ezzel együtt a hatályos törvényeket a kórházak vezetőinek is be kell tartaniuk, de legalábbis törekedniük kell erre.

A társadalom részéről ugyanis az az alapvető és jogos elvárás, hogy a betegek – a pénzügyi lehetőségek hatékony felhasználása mellett – a lehető legmagasabb szintű ellátást kapják a kórházakban. Ehhez pedig szabályosan, átláthatóan és hatékonyan működő egészségügyi gazdálkodó szervezetekre van szükség Magyarországon. A kórházakat érintő ellenőrzéseivel és elemzéseivel, valamint a tanácsadó tevékenysége keretében, az Országgyűlés megbízása alapján végzett etikus vezetőképző programjával az Állami Számvevőszék ehhez járul hozzá, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztését, a betegellátás minőségének javítását támogatja.

Eljött az idő, hogy közösen rendet tegyünk a kórházak gazdálkodásában. Ez a betegek alapvető érdeke, és a bizalmuk alapja.

A szerző az Állami Számvevőszék elnöke.