Egy éve vezették be az alapjövedelmet Olaszországban - Mennyire vált be a rendszer?

Elemzések2020. jún. 24.Szabó Anna

Az egy évvel ezelőtt bevezetett olasz alapjövedelmet azok a munkanélküliek kaphatják, akik vállalják a szigorú feltételeket, átképzik magukat, és igyekeznek a leghamarabb munkába állni. Az eredetileg havi akár 780 eurós alapjövedelem egyik legnagyobb kihívása, hogy nincs elegendő munkalehetőség a rendszerben, amit a munkaügyi központok kiajánlhatnak. Még így is 1,3 millió szegény családon segít a rendszer.

Olaszországban az elmúlt év tavaszán vezették be az alapjövedelmet. A várakozásoknál kevesebb, mintegy 900 ezer család, azaz 2,7 millió állampolgár jelentkezett a juttatásért. Bár ez esetben is – akárcsak a korábbi finn kísérlet esetében – feltétel nélküli alapjövedelemként (FNA) aposztrofálják a rendszert, erről szó sincs. Az FNA definíciója szerint ugyanis egy ország minden polgára jogosult lenne a rendszeres pénzösszegre, függetlenül életkorától, családi állapotától, munkaerőpiaci státuszától – vagyis hogy dolgozik-e vagy sem – és minden más tulajdonságától.

Az olasz megoldásban viszont a pénzhez való hozzájutásnak több feltétele is volt.

Eszerint azon alacsony jövedelemmel rendelkezők számára érhető el a támogatás, akiknek családjában nem éri el az éves jövedelem a 9360 eurót, és kötelezettséget vállalnak, hogy továbbképzik magukat, illetve munkát keresnek, valamint a lehető leghamarabb munkába is állnak.

További feltételként a kérelmező olasz állampolgároknak vállalni kellett, hogy legkevesebb két évig az országban maradjanak, a más uniós országból származók esetében ugyanez a kötelezettség tíz évre szólt. Mindez együttesen magyarázza, hogy a rendszer indulásakor a jelentkezők negyedét elutasították. 

Amikor meghirdették a támogatási rendszert, egy-egy igénylő számára átlagosan havi 780 eurónyi támogatást ígértek, a valóságban azonban csak a kérelmezők ötöde kapta meg ezt az összeget.

A támogatásért folyamodók 70 százaléka, tehát valamivel több mint kétharmada 300 euró fölötti havi juttatáshoz jutott. Ezzel szemben a kérelmezők hét százaléka alig havi 40-50 eurós havi apanázst kapott. 

Amennyiben a családok szintjén vizsgáljuk a juttatásokat, úgy az látható, hogy – a körülmények függvényében – elvileg akár ezer eurós támogatáshoz is juthat egy-egy család, a gyakorlatban azonban ekkora összeghez alig a kérelmezők öt százaléka jutott. Miután a rendszer működtetése a tervezettnél kisebb összeget emészt fel, a megmaradt forrást egyéb szociális célra fordítják.

Az olasz statisztikai hivatal, az Istat számításai szerint az 1,3 millió legszegényebb olasz család életét könnyíti meg az alapjövedelem. Az alacsony jövedelemmel rendelkező családok átlagosan évi 5000 euróhoz jutnak a rendszer bevezetésének köszönhetően. 

A rendszer működéséről tudni kell, hogy a megítélt összeg bankszámlára kerül, ahonnan bankkártyával lehet felhasználni, kizárólag meghatározott élelmiszerek vásárlására. Miután a hónap végén a számlán maradt összeg visszakerül az államhoz, ez egyértelműen a pénz elköltésére ösztönöz, s ezzel növekszik a fogyasztás, ami pozitív hatással van a gazdasági növekedésre. 

Az egy évvel ezelőtti, azaz 2019 júniusi adatok szerint 737 ezer aktív, és 103 ezer nyugdíjas háztartás jutott ilyen módon jövedelemhez. A déli országrészből került ki a támogatottak nagy része, hiszen ott 459 ezer háztartás kapott támogatást.