Így élnek és keresnek a magyar zsoldosok

Hírek2019. ápr. 14.D. P.

A Magyar Honvédség (MH) teljes létszáma 2026-ra a Zrínyi 2026 projekt befejezésének évére eléri a 37 650 főt. Jelenleg hozzávetőleg 29.700 a honvédség teljes létszáma. Az önkéntes tartalékos létszámkeret a jelenlegi, több mint nyolcezerről addigra húszezerre emelkedik.

Az MH a rendszerváltás utáni legnagyobb fegyverbeszerzési program keretében nyolc szállító repülőgépet, 36 helikoptert, 44 modern harckocsit, 24 nagy teljesítményű önjáró löveget vásárolt-vásárol. A Zrínyi 2026 haderőfejlesztési program keretében 2026-ig mintegy 3500 milliárd forintot költenek harceszközökre. 

A MH-ban szolgáló katonák napi feladatrendszer szerint élnek, teljesítik a vállaltakat. Gyakorlatokon, továbbképzéseken vesznek részt, ügyeletet adnak. A katonák egy része itthon készenléti szolgálatot lát el, ami azt jelenti, hogy ha a hozzárendelt külföldi misszióban szükség lesz rá, szárazföldi vagy légi úton odaszállítják. Ilyen itthoni készenléti szerepet tölt be az MH szarajevói (Bosznia és Hercegovina fővárosa) kontingensének itthon maradó, létszámban jelentősebb komponense.

Kiemelt szerepe van a katonaéletben a külföldön teljesített szolgálatnak, a különféle ENSZ-, EU-, NATO-missziókban való részvételnek. A külföldi missziók átlagos tartama hat hónap.

Ez a katona számára a szakmai részen túl hatalmas nemzetközi tapasztalatot ad. Idegen országokat, rendszereket ismer meg, közben bővíti szakmai és általános nyelvtudását. Nem utolsó sorban a missziós szolgálat módot ad magasabb jövedelem megszerzésére, illetve megtakarításokra.

Minthogy Magyarország NATO tag és a NATO katonai szervezetében, ahová tartozunk az angol a hivatalos nyelv, e téren fontos az állandó képzés, új szavak, fogalmak megismerése, a szakirodalom esetlegesen eredeti, angol nyelven való olvasása.

Magyarország haderejéből állandó jelleggel egy időben mintegy ezer katona teljesít szolgálatot különféle külföldi, elsősorban békefenntartó és válságkezelő missziókban. Számukat további kétszáz fővel tervezik emelni.

A legfontosabb külföldi katonai missziók:

Afganisztán: a NATO Eltökélt Támogatás Művelet Északi Kiképző, Tanácsadó és Támogató Parancsnokság (RS TAAC-N) állományában magyar katonák is teljesítenek szolgálatot. Idén februárban lezárult az MH egyik leghosszabb missziója, a 2010-ben indított, az afgán kormány-erők több formában működött helikopteres felkészítése. Ennek keretében magyar katonák amerikaiakkal, horvátokkal és csehekkel együtt évekig támogatták, tanították, mentorálták az afgánokat, több mint 500 fő hajózót, köztük helikopter gépparancsnokokat, másodpilótákat, fedélzeti technikusokat és ajtólövészeket képeztek ki 2019. februárig.

Bosznia és Hercegovina: Az MH EUFOR Kontingens 23. váltása egy fogadásbiztosító részleggel kezdte meg 2019. április elsején féléves szolgálatát.

Koszovó: Az MH KFOR Kontingens 20. váltása a napokban kezdte meg féléves külszolgálatát. Magyarország 1995 óta vesz részt a koszovói misszióban. A magyar kontingens (koszovói taktikai tartalék-zászlóalj - KTRBN) jelmondata: Hittel és Becsülettel.

Irak: Az MH Iraki Kiképzés-biztosító Kontingens (MH IKBK) hetedik váltása szolgál az iraki Erbilben.

Ciprus: az ENSZ Ciprusi Békefenntartó Misszió keretében magyar kontingens szolgál Athienouban, a Szent István Táborban.

NATO Baltikumi Légi Rendészeti Misszió (BAP-QRA) keretében Magyarország 2015. szeptember 1-étől fél évig négy JAS 39 Gripen géppel látta el a Luftwafféval közösen a három kis balti ország légtere védelmét.

A szülők nyári gondjait enyhítheti a hadsereg iránt érdeklődő csemetéik, tinédzsereik számára a honvédelmi tábor. 2019 nyarán ötnapos bentlakásos, biztonságos körülmények között működő turnusokat szervez a Magyar Honvédség 12-18 éves fiataloknak, akik hivatásos katonák irányításával megismerkednek a haditechnikai eszközökkel, fegyverekkel, légi járművekkel.

Két módon lehet jelentkezni, illetve információhoz jutni:

https://www.facebook.com/honvedelmitabor

https://honvedelmitabor.hu/

Három szolgálati forma működik a Magyar Honvédségnél:

 • hivatásos
 • szerződéses
 • tartalékos

A Magyar Honvédség keretében belül a havi fizetés elnevezése illetmény, de mint a http://www.iranyasereg.hu/page/illetmeny honlap megjegyzi, ezen felül további havi, illetve időszakos juttatásokra is lehet számítani. Néhány példa az említett honlapon működtetett kalkulátor (https://iranyasereg.hu/page/illetmeny) segítségével.

Mennyit keres egy katona?

Hivatásos, szerződéses katona

Az alap a közkatona (honvéd), őrvezető, tizedes, szakaszvezető, aki érettségizett, most lépett be a seregbe hivatásosként vagy szerződésesként vállalt szolgálatot. Havi nettó kezdőilletménye: 140.880 forint. Öt év múlva ez a fizetés 144.439 forintra emelkedik. Negyven szolgálati év után 176.471 forint lesz a havi illetménye a 2019. január elsejétől érvényes honvédségi alapilletmény és a 2012. évi CCV. törvény 8. mellékletének szorzószámai szerint.

Az altiszti állományú (érettségizett őrmester törzsőrmester, főtörzsőrmester) katona kezdő juttatása már rendfokozatonként változik. Az őrmester kezdő illetménye havi 176.471 forint, a főtörzsőrmester 196.266 forinttal kezd.

Zászlós havi 203.164 forinttal kezd, főtörzszászlós havi kezdő illetménye 217.994 forint.

Tiszti állomány. Egy hadnagy 209.096 kezdő illetményt kap, ez öt év múlva 212.655 forintra emelkedik. A főhadnagy kezdő illetménye 223.925, a századosé 246.170.

Főtiszti állomány, egy kezdő őrnagy havi illetménye 266.931 forint. Ez tíz év szolgálat után 275.829 forintra nő.

Altiszt-jelölti, tisztjelölti állomány. A képzés időtartama alatt körülbelül havi 10-12.000 forintra számíthatnak.

Tartalékos

önkéntes műveleti tartalékos (közkatona): éves rendelkezésre állásért kap 207.000 forintot, emellett havi 93.426 forint illeti meg. Ha szolgálati járadékos (nyugállományú), 60 nap után ugyanerre jogosult, de nem kap rendelkezésre állási díjat.

önkéntes védelmi tartalékos (közkatona): szerződés-kötésért járó díj: 19 400 forint. Illetményét a HM EI Zrt.-vel kötött szerződése alapján állapítják meg.

önkéntes területvédelmi tartalékos (közkatona): szerződés-kötésért járó díj (5 évre): 32 333 forint, rendelkezésre állási díj (1 évre): 138.000 forint, nettó havi illetmény 93.426 forint. Ha szolgálati járadékos (nyugállományú), nem kap sem szerződéskötés-díjat, sem rendelkezésre állási díjat és a nettó havi 93.426 forintot csak a harmadik hónaptól folyósítják.

Milyen állandó juttatások, kedvezmények járnak a katonának? 

 1. havi, rendszeres illetmény (alapfizetés);
 2. kedvezményes üdülési lehetőség (egy év szolgálatot követően);
 3. sport és kulturális szolgáltatások;
 4. térítésmentes egyenruházati ellátás;
 5. családalapítási támogatás;
 6. kedvezményes étkeztetés;
 7. utazási költségtérítés;
 8. elhelyezés biztosítása, vagy lakhatási támogatás.

Illetményen felüli havi rendszeres juttatások (részletesebben):

 • 8000 Ft étkezési hozzájárulás (vagy ingyenes ebéd minden nap a közkatonáknak őrvezetőknek, tizedeseknek és szakaszvezetőknek); 
 • 4.000 Ft elektronikus utalványfeltöltés a Széchenyi Pihenő Kártya, a SZÉP-kártya vendéglátás alszámlájára; 
 • a közlekedéshez a helyi bérlet árának 50 %-a;
 • bruttó 1000 Ft-os juttatás bankszámla költségekre;
 • 4.300 Ft önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás;
 • nyelvvizsga pótlék.

Főbb időszakos juttatások:

 • bruttó 23.190 Ft/gyermek nevelési támogatásként minden év szeptemberében;
 • bruttó 37.000 Ft/gyermek iskolakezdési támogatásként minden év szeptemberében;
 • bruttó 77.300 Ft/gyermekenként gyermekszületési támogatásként;
 • nettó 24.000 Ft/év sportruházatra;
 • szerződéses állományú katonaként szociális, családi helyzettől függően családalapítási támogatást, illetmény előleget, parancsnoki segélyt lehet igényelni. 

További információk:

http://iranyasereg.hu/