Új helyre kell fordulni a fogyasztóvédelmi vitákkal

Pénzügyek2019. szept 17.Növekedés.hu

Jelentősen változott a békéltető testületekkel kapcsolatos törvény, szeptember elsejétől az Innovációs és Technológiai Minisztérium alá tartoznak a békéltető testületek, amelynek szakmai követelményei is módosultak.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997-es törvény idén szeptember elsejétől hatályos módosítása értelmében szeptembertől már nem a Budapesti Békéltető Testülethez, hanem az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz fordulhatunk vitarendezéssel kapcsolatos segítségnyújtásért és tájékoztatásért.

A törvény módosítása kapcsán felmerült kérdésekről és anomáliákról Nagy Ervin, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) elnöke és Baranovszky György, a Budapesti Békéltető Testület elnöke beszélt a BKIK szakmai konferenciáján. 

A törvénymódosítás nyomán a békéltető testületek működése egyszerűsödik, ami öszességében pozitív irány - mondta Nagy Elek, aki szerint a szaktárcával való párbeszéd hiányossága azonban felvet kérdéseket.

Kiemelte, hogy a kamarák jelölési joga a békéltető testületek tagjait illetően megszűnik, és a testületek az ITM alá kerültek.

Nagy Elek emondta, hogy a BKIK célja a perek elkerülése és a viták peren kívüli elrendezése, valamint az, hogy a kamara tagja érezzék, kapnak szolgáltatást a befizetett tagdíj ellenében.

Baranovszky György előadásában kitért arra, hogy

a budapesti és a Pest megyek kamarák több mint 6000 ügyben jártak el tavaly, és mintegy 3000 ügyben adtak tanácsot, a két kamara az országos ügyek 60 százalékát viszi. 

A változásokkal kapcsolatban kitért arra, hogy a békéltető testületek munkájában az új szakmai követelmények szerint bármilyen felsőfokú végzettséggel és két év szakmai tapasztalattal rendelkező személy részt vehet, az új helyzetben a testület vezetője pedig az Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával lesz jogviszonyban.

A vitás ügyeket egyfős tanács is rendezheti, kivételes esetben pedig három fő.

A fogyasztóvédelem három pillére a hatóság, mint például a NÉBIH, a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank, a kormányhivatalok és a járási hivatalok. A második pillér a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek, amelyek többek között fogyasztóvédelmi oktatást és tájékoztatást is adnak.

A harmadik pillér a békéltető testület, ahol a felek egyéni vitás ügyeiket rendezhetik ingyenesen és gyorsan, illetve fogyasztóvédelmi tanácsokat is kaphatnak. 

Mint arról már korábban beszámolt a Budapesti Békéltető Testület közleménye, módosulnak egyúttal a határon átnyúló, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos fogyasztói jogvita rendezésére irányuló előírások is, hiszen, míg korábban a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület – azaz a Budapesti Békéltető Testület – látta el kizárólagos illetékességgel e vitarendezési feladatokat (a pénzügyi tárgyú ügyeket kivéve), addig a fogyasztóvédelmi törvény változása következtébenaz online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő, határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a kijelölt kamara által működtetett békéltető testület az illetékes.