ÖN TUDTA, HOGY KÜLÖN TANÁCSADÓK SEGÍTIK, HA TŐZSDÉRE KÍVÁN LÉPNI CÉGÉVEL?

Pénzügyek2018. márc 20.Növekedés.hu

A tőzsde kiváló lehetőség a tőkebevonásra. Egyelőre azonban a legtöbb cég inkább hitelt vesz fel, ha bővülni, növekedni akar, s ehhez forrásra van szüksége. A Budapesti Értéktőzsde egyik fontos célja, hogy ez változzon, és releváns alternatívát jelentsen a tőkepiacok használata. Ehhez nyújthat segítséget a Kijelölt Tanácsadók köre (NOMAD – Nominated Advisor), akik tevékenységükkel támogatják a potenciális cégek tőzsdei megjelenését.

Képzés és támogatás

A cégek felkészítésében fontos szerepet kap a BÉT által már itthon is elérhető londoni tőzsde ELITE Programja, amely Európa egyik legsikeresebb vállalatfejlesztési képzését nyújtja a magyar cégvezetőknek. Ezt egészíti ki az ún. mentoring program, mely köszönhetően a BÉT és a Nemzetgazdasági Minisztérium decemberi megállapodásának, európai uniós GINOP forrásból valósul meg. Ezen program keretében az idei évtől a hazai kis-és középvállalkozások támogatásért fordulhatnak a tőzsdére lépéshez való felkészülésre.

Alkalmas cégek felkarolása

A BÉT mentoring programjának egyik fő célja a hazai középvállalati szektor erős növekedési fázisban lévő vállalatainak megerősítése vállalatfinanszírozási képzések megvalósításával, valamint a transzparens tőzsdei működés felé nyitott vállalkozások esetében azok tőzsdei felkészülésének szakmai támogatása. A nemzetközi együttműködésben résztvevő cégek például olyan komplex képzési programban vehetnek részt, melynek keretében a legfelkészültebb tanácsadóktól szerezhetnek új ismereteket és bővíthetik a kapcsolatrendszerüket. A program célja továbbá a nemzetközi beágyazottság biztosítása is, ami a résztvevő kkv-k szempontjából a további növekedéshez és exportpiaci pozíciók kiépítéséhez szükséges. A program emellett lehetőséget biztosít a vállalkozások számára, hogy a legkedvezőbb finanszírozási formát megtalálják: legyen az hitelfelvétel, vagy más tőkepiaci, akár tőzsdén keresztüli forrásbevonás.

NOMAD Program

A Kijelölt Tanácsadók (Nominated Advisor) intézménye és a BÉT Mentoring Program sok szálon kapcsolódik egymáshoz: a tanácsadók ugyanis közvetlenül segítik a vállalatok tőzsdei felkészülését, mégpedig tőkepiaci tapasztalatuk révén igen széleskörűen. A Kijelölt Tanácsadók funkciója kettős: egyrészt segítik a vállalkozás felkészülését már a bevezetési folyamat legelejétől, illetőleg folyamatos támogatást nyújtanak a már regisztrált kibocsátó számára az alkalmazandó szabályoknak való megfelelés érdekében. A Tanácsadók első, még a kibocsátó piacra lépése előtt teljesítendő feladata a kibocsátó átvilágítása, amelyet elsősorban saját maga végez el, de ennek során támaszkodhat általa megbízhatónak ítélt egyéb tanácsadók (különösen könyvvizsgáló, jogi tanácsadó) véleményére és megállapításaira is. Ezt követően részt vesz az Információs Dokumentum vagy Tájékoztató elkészítésében, és ettől kezdve figyel arra, hogy a kibocsátó minden tájékoztatási kötelezettségét teljesítse.

Befektetők érdekei, felügyeleti szerep

Folyamatosan figyelemmel kísérik a cégeket, jelenlétük nagyban növeli a piac biztonságát, így a befektetők érdekeit is szolgálják. A BÉT piacépítésében kiemelt szereppel bírnak, és nem csak akvizíciós feladataik vannak, hanem kiterjesztett felügyeletet is jelentenek. A BÉT olyan vállalkozásokat szeretne látni a jövőben a tőzsdén, amelyek nem csak kvantitatív-kvalitatív szempontból ütik meg a tőzsdei mércét, hanem pontosan tudják, mit jelent a tőzsdei megjelenés, és készek arra, hogy annak szabályait betartsák.